Polityka Prywatności

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
PUH "Wojtek" Wojciech Szpakowski z siedzibą w Rybniku, adres: Patriotów 24c/12, 44 - 253 Rybnik, wpisany do rejestru przedsiębiorców, zwany dalej Administratorem, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych na adres e-mail: info@ogrodyszpakowski.pl lub pisemnie na adres siedziby.

Podstawa przetwarzania
- Państwa zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Informacja o dobrowolności podania danych
- Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Cel przetwarzania danych osobowych
Oferowanie Państwu naszych produktów i usług

Skutek niepodania danych
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
- brak możliwości korzystania z usług Serwisu
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Okres przechowywania danych
- do momentu, w którym ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez którąkolwiek ze stron - do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą - okres realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia działań marketingowych i oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług

Przysługuje Państwu prawo żądania
- dostępu do Państwa danych osobowych
- ich sprostowania
- usunięcia
- ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- żądania przeniesienia danych do innego administratora

Przekazywanie danych poza Unię Europejską
Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Usługi zewnętrzne/odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
- osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
- hostingodawca
- dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
- biuro księgowe
- podmiot zapewniający usługi marketingowe

Galeria

 502 138 859
 info@ogrodyszpakowski.pl